Velger du oss, velger du Tromsø

Tromsø parkering er best for byen

Du får faktisk mye igjen for pengene ved å parkere hos Tromsø parkering.

For det første jobber vi for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø for alle som bor og ferdes i Tromsø. Og som en effekt av den daglige driften av parkeringsplassene i Fjellet P-hus, sørger vi samtidig for grunnleggende vedlikehold av kommunens eneste offentlige tilfluktsrom.

I tillegg kommer så godt som hver eneste krone fra vår virksomhet, byens befolkning til gode i form av stabile arbeidsplasser, lokale innkjøp, støtte til lag og foreninger, skatteinntekter og utbytte av eventuelt årlig overskudd. Og du som parkerer her, samt lokale gårdeiere, bedrifter, offentlige institusjoner og andre som benytter Tromsø parkering til å forvalte parkeringsplassene, bidrar direkte til dette.

Derfor går vi til jobben med glede hver eneste dag, vel vitende om at det vi gjør er bra for fellesskapet – og best for byen.

Publisert: 20. juni 2023