Velger du oss, velger du Tromsø

Tromsø parkering er best for byen

Vi jobber for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø for alle som bor og ferdes i Tromsø.

I tillegg kommer nesten hver eneste krone fra vår virksomhet byens befolkning til gode i form av stabile arbeidsplasser, lokale innkjøp, skatteinntekter og årlig overskudd. Og alle parkeringskunder, samt lokale gårdeiere, bedrifter, offentlige institusjoner og andre som benytter oss til å forvalte parkering, bidrar direkte til dette.

Derfor går vi til jobben med glede hver eneste dag, vel vitende om at det vi gjør er bra for fellesskapet – og best for byen.

Publisert: 20. juni 2023