Prisliste

Parkering på offentlig gategrunn og plasser(inkl. mva.): 2021
Pr. time  30,-

Enkelte plasser utenom sentrum og private plasser kan ha egne priser, se automaten for gjeldene priser.

Eventuelt særskilte priser for parkering med app er opplyst på automaten. Les om betaling med app for mer informasjon

Seminaret p-hus 2021
Kl. 08-18 man-lørdag – pr. time 30,-
Øvrig tid pr. time 10,-
P-kort ( pr. mnd.) 1.427,-

 

Fjellet p-hus 2021
Kl. 08-18 man-lørdag – pr. time 30,-
Øvrig tid pr. time 15,-
Maks pr. døgn 300,-
Mistet billett 350,- pr. døgn
P-kort i Fjellet p-hus pr. år 20.340,-

 

Øvrige parkeringskort 2021
Beboerkort – pr måned 729,-
Utleie næringsdrivende – pr måned 1.154,-
Strandkanten p-anlegg (for beboere på Strandkanten/Hjalmar Johansens gate) – pr måned 1.600,-
Stakkevollveien 23 (for Troms politidistrikt) – pr måned 749,-
Vestregaten 55 – pr måned 1.500,-
Sørjeteen – pr måned 1.154,-
Kulturskolen – pr måned 311,-

Det påløper et administrasjonsgebyr pr. faktura på kr. 80,-.
Gebyr for utstedelse av kort: kr. 50,-

Tromsø parkering tar forbehold om produktendringer, og prisendringer, samt feil som Tromsø parkering ikke rår over.