Prisliste

Parkering på offentlig gategrunn og plasser(inkl. mva.): 2019
Pr. time  27,-

Enkelte plasser utenom sentrum og private plasser kan ha egne priser, se automaten for gjeldene priser.

Eventuelt særskilte priser for parkering med app er opplyst på automaten. Les om betaling med app for mer informasjon

Seminaret p-hus (ingen tidsbegrensning): 2019
Kl. 08-17 man-lørdag – pr. time 27,-
Øvrig tid pr. time 5,-
P-kort ( pr. mnd.) 1.311,-

 

Fjellet p-hus 2019
Kl. 08-18 man-lørdag – pr. time 28,-
Øvrig tid pr. time 10,-
Maks pr. døgn 280,-
Mistet billett 300,- pr. døgn
P-kort i Fjellet p-hus pr. år 19.286,-

 

Øvrige parkeringskort 2019
Beboerkort – pr måned 691,-
Utleie næringsdrivende – pr måned 1.094,-
Strandkanten p-anlegg (for beboere på Strandkanten/Hjalmar Johansens gate) – pr måned 1.600,-
Stakkevollveien 23 (for Troms politidistrikt) – pr måned 710,-
Vestregaten 55 – pr måned 1.311,-
Sørjeteen – pr måned 753,-
Kulturskolen – pr måned 254,-

Det påløper et administrasjonsgebyr pr. faktura på kr. 80,-.
Gebyr for utstedelse av kort: kr. 50,-

Tromsø parkering tar forbehold om produktendringer, og prisendringer, samt feil som Tromsø parkering ikke rår over.