Parkeringskort

Tromsø parkering har flere p-plasser rundt om i sentrum reservert for forskjellige behov. Her kreves det forskjellige typer parkeringsavtaler etter hvilken type plass det er.

Husk å velge riktig søknadsskjema når du søker. Velger du feil skjema til å begynne med, vil du ikke finne de områdene du vil søke på.

F.eks: Hvis du ønsker å søke på beboerkort på offentlig skiltet plass, må du bruke beboer off. søknads-skjema. mer info om dette under.

Plassene deles mellom på plasser på offentlig ferdselsåre og plasser utenfor offentlig ferdselsåre.

– Offentlig ferdselsåre er skiltet med blå skilt med hvit P. Disse er søkbar under offentlig beboer og offentlig næringsdrivende.

– Utenfor offentlig ferdselsåre skal være skiltet med hvite skilt med sort P. Disse vil på søknaden merkes som privat næringsdrivende

Se oversiktskart over de forskjellige p-områdene.

Se prisliste »