Klage på ileggelser

Hvis man mener at en ileggelse er ulovlig kan man klage. Hvis man mener at ileggelsen er urimelig kan man søke om ettergivelse. Dette skal skje skriftlig, ved brev, e-post eller ved bruk av klageskjema (se under). Vårt svar sendes skriftlig, derfor må fullstendig postadresse oppgis.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. Klagen fremsettes skriftlig til Tromsø parkering, bruk klageskjema under. Klagen kan også sendes til Tromsø parkering, postboks 822, 9258 Tromsø, eller på e-post til klage.parkering@tromso.kommune.no