Klage på ileggelser

Hvis man mener at en ileggelse er urettmessig ilagt kan man klage. Dette skal skje skriftlig, ved brev, e-post eller ved bruk av klageskjema (se under). Vårt svar sendes skriftlig, derfor må fullstendig postadresse oppgis.

Klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. Klagen fremsettes skriftlig til Tromsø parkering, bruk klageskjema under. Klagen kan også sendes til Tromsø parkering, postboks 822, 9258 Tromsø, eller på e-post til klage.parkering@tromso.kommune.no