Parkering i Tromsø

Tromsø parkering AS drifter over 2000 parkeringsplasser i sentrum. Fordelt mellom gateparkering på offentlig ferdselsåre, parkeringsplasser utenfor gaten, og p-hus. Avgiftstidene og prisene varierer, så for å være sikker på hvor lenge du kan stå, må du sjekke skiltene der du parkerer, og som bilfører har du uansett undersøkelsesplikt.

Gateparkering faller inn under kommunens enerettsområde er skiltet med de kjente blå skiltene med hvit P, her er avgiftstiden i sentrum stort sett mellom 8 og 17 på hverdager og 8 og 15 på lørdager.

Utover dette driver vi,  i samarbeid med forskjellige grunneiere, mange plasser utenfor ferdselsårer.  Disse plassene er skiltet med hvite skilt med sort P, såkalte vedlegg 1-skilt. Disse plassene har ofte andre avgiftstider og priser.

Alle våre automater tar mynt, og de fleste tar kredittkort. Du kan også betale parkering med mobiltelefon, ved bruk av EasyParks mobilapp.

Ved feil på automaten

En automatfeil gir ikke automatisk rett til fri parkering. Ved feil på automat skal du ta kontakt via telefonnumrene som står på automaten for å melde fra.

Parkering forbudt-sone

Hele Tromsø sentrum er skiltet parkering forbudt-sone. Kl. 08-17 (08-14) har sentrum et generelt parkeringsforbud på steder hvor ikke annet fremgår av skilt.

 

De fleste trafikkskilt blir sett og forstått av enhver aktsom bilfører, men erfaringsmessig kan skilt nr. 376 – parkeringssone – skape misforståelser. Ved alle adkomstvegene til sentrum er det satt opp soneskilt, og disse har samme virkning som om det sto parkering forbudt-skilt på hver enkelt gatestrekning. Avgiftsparkering og andre unntak fra forbudet er vist med skilt.

Huskeregel: Er det ikke skiltet annet, så er det forbudt å stå der mellom kl. 08:00 og 17:00 på hverdager og kl. 08:00 og 14:00 på lørdager.

Boligområder

Også mange boligområder har parkeringssone, de aller fleste gjelder hele døgnet. Dette gjelder bl.a. Hamna, Kroken, Lunheim, Tomasjordnes, Fagereng, Ørnevegen, Skattøra og øvre Tromsdalen. Også UNN og universitetet ligger i en slik sone. Parkeringsforbudet oppheves med skilt på baksiden av soneskiltet.

Mange områder har nå en egen har på en variant av parkeringssoneskilt, hvor forbudet er begrenset til tidsrommet 1.okt til 1.mai, utover dette må man følge med på skiltene i de individuelle gatene.