Derfor støtter vi opp om TIFF

Tromsø er TIFF-partner

Både film og parkering kan vekke sterke følelser hos publikum, men det er ikke dette det skal handle om her. Derimot handler denne saken om noe av det viktigste en lokal bedrift kan gjøre: Å støtte opp om andre lokale aktører. Hvorfor? Jo, fordi det er lønnsomt for alle som ønsker å fortsette med å bo og jobbe i verdens vakreste Tromsø. Og fordi det er viktig å vise med handling at «Handle lokalt» ikke bare er en floskel man pynter seg med. Her er noen grunner til hvorfor vi i Tromsø parkering er stolt partner og støttespiller til Tromsø International Film Festival TIFF:

TIFF skaper bolyst

Tromsø International Film Festival er med på å sette byen på kartet som en spennende kulturell destinasjon, og gir Tromsø sterkere selvtillit som kulturby. Festivalen beriker bylivet og gir alle som bor her en anledning til å samles og delta i spennende, unike filmopplevelser av internasjonalt format. Dette forsterker videre også byens status som landsdelens hovedstad (sorry, Bodø).

TIFF utdanner oss

Gjennom sitt internasjonale nettverk i bransjen, workshops og seminarer gir festivalen også lokale talenter og filminteresserte en plattform for å utvikle sine ferdigheter og skape kontakter internasjonalt. TIFF tilbyr også spillerom for unike, lokale og regionale produksjoner som ellers ikke ville fått en arena.

TIFF møter nasjonal og internasjonal konkurranse

Alle trenger et godt hjemmepublikum for å lykkes, og her føler vi oss faktisk litt i samme båt som filmfestivalen. Vi er også avhengige av at alt fra lokale gårdeiere og varehus til borettslag og offentlig virksomhet ønsker å handle parkeringstjenester lokalt. For lykkes vi med dette, kommer det alle som bor i byen til gode i form av lokale arbeidsplasser og innkjøp, skatteinntekter, støtte til gode formål (eksempelvis TIFF) og overskuddspenger til fellesskapet.

TIFF gjør byen og landsdelen bedre

Vi støtter gjerne opp om andre som også «vet hvor vi kommer fra» og som ønsker det beste for byen. Eller som administrativ leder i TIFF, Cathrine Steene sier det:

– Vi i TIFF er opptatt av å bidra til en sterk og stolt landsdel. Det er derfor viktig for oss at våre partnere er engasjerte og bevisste lokale aktører. Sammen jobber vi for positive ringvirkninger her nord, bolyst og landets beste kulturliv.

Publisert: 16. januar 2024