#handleparkeringlokalt

Adm. dir. Tore H.Paulsen i Tromsø Parkering AS

Tore H. Paulsen, direktør i Tromsø parkering AS

Ved å prioritere lokale bedrifter kan både næringsliv og offentlig virksomhet være med på å skape en bedre by for alle som bor i Tromsø.  Dette gjelder også for parkeringstjenester, men for mange er de positive ringvirkningene av vår virksomhet helt ukjent.

#handlelokalt ble et sentralt mantra under koronapandemien. Hensikten var da å oppfordre folk til å benytte lokalt næringsliv, varer og tjenester slik at ringvirkningene av samfunnets periodevise nedstenging ikke skulle få fatale følger for lokale bedrifter. Nå er pandemien forhåpentligvis historie, men jeg vil gjerne slå et slag for at vi alle fortsatt bør prioritere lokale bedrifter, og at aktiv prioritering av lokalt næringsliv vil være til vårt felles beste. Eller «Best for byen», som vi i Tromsø parkering liker å uttrykke det.

Lokale innkjøp skaper fortsatt lokale verdier
Lokale bedrifter er en hjørnesten for verdiskaping i alle lokalsamfunn. Så når vi velger å handle lokalt, er dette ikke bare en enkel beslutning om hvor vi skal kjøpe dagligvarer eller gaver; det er en aktiv handling som gir liv til byen vi bor i. Dette gjelder ikke bare for kjøp og anskaffelser av tradisjonelle varer og tjenester, men også for essensielle infrastrukturtjenester som eksempelvis parkeringstjenester.
Selv om det er fristende å nevne byens geniale parkeringsfasiliteter i Fjellanlegget, og at Tromsø parkering sine parkeringsplasser i sentrum er dokumentert rimeligste parkeringsalternativ i byen, tenker jeg i denne sammenhengen ikke primært på hvor privatbilister bør velge å parkere i sentrum. Dette handler om det aktive valget som lokale gårdeiere, offentlig virksomhet, utdanningsinstitusjoner, idretts- og aktivitetsanlegg, borettslag og sameier, varehus og handelssentra kan ta for å bidra til byens og vårt felles beste. For ved å handle lokalt når en ny leverandør av parkeringstjenester skal velges, gir oppdragsgiveren samtidig en direkte økonomisk impuls til byen. Det er faktisk slik at hver eneste krone fra vår virksomhet går tilbake til byen og fellesskapet, i form av skatter og investeringer i lokale prosjekter og tjenester, lokale innkjøp (joda, #handlelokalt er viktig for oss også), lokale arbeidsplasser, støtte til frivillighet og utbytte av et eventuelt overskudd.

Siden etableringen i 2014 har Tromsø parkering bidratt med over hundre millioner kroner til fellesskapet – og sånt blir det både lærerstillinger og barnehageplasser av.

Tromsø parkering er konkurranseutsatt
Tromsø parkering AS er ikke en offentlig tjeneste, men et selvstendig aksjeselskap som må konkurrere om lokale oppdrag på lik linje med store, nasjonale og internasjonale aktører som eksempelvis Apcoa, Park Nordic og OnePark. Konkurransen er hard, spesielt på pris, og det er mange som ønsker å skaffe seg markedsandeler i vårt lokale markedet for parkeringsforvaltning. Nå er det ikke slik at vi mener at konkurranse er en uting, eller at vi burde ha klippekort på oppdrag i vårt markedsområde. Konkurranse skjerper alle aktører, og har også hjulpet oss til å få god kontroll på både pris og kvalitet innenfor de tjenestene vi leverer – og pris er nå engang viktig for alle som skal kjøpe noe. Men vi erfarer gang på gang at pris blir vektet så tungt i at det i realiteten ikke er andre kriterier som påvirker valget av leverandør. Dette er ikke bærekraftig for hverken oss eller kundene våre.

Billigst er ikke alltid best
OK, penger betyr mye, og penger spart er penger tjent, og så videre. Men det beste tilbudet er ikke alltid den laveste prisen, men derimot den høyeste totale verdien på leveransen. Dette kan i utgangspunktet næringslivet mye om. Her vektlegges ofte leverandørens kompetanse og erfaring, tilpasningsdyktighet, tilgjengelighet, kvalitet, etterrettelighet, omdømme og innovasjonsvilje betydelige roller i den totale leveransen. Det er dessuten viktig å huske på at også lokalt næringsliv er en del av det samme fellesskapet som igjen får nytte av at Tromsø parkering lykkes i konkurransen. Vi er derfor absolutt trygg på at vi utgjør et godt alternativ for både lokale gårdeiere, næringsliv og borettslag/sameier, men vi har sannsynligvis ikke vært flinke nok til å bringe disse egenskapene til torgs. Dette skal vi endre på.

Offentlige anbud til besvær
Vi både skjønner og aksepterer at offentlig virksomhet på kjøre anbudsprosesser ved valg og innkjøp av parkeringstjenester. Også her opplever vi til stadighet at våre konkurrenter priser tjenestene sine så lavt at det ikke er mulig for oss som lokal bedrift å konkurrere uten å «kjøpe» oss oppdrag. Vi respekterer videre at pris er viktig også for offentlige innkjøp, men vi er overbevist om at offentlige virksomheter (les: fellesskapet), i likhet med næringslivet, har mye å tjene på ved å vektlegge totalverdien i en anskaffelse. En anbudsprosess der vi og andre tilbydere får konkurrere med andre gode, målbare egenskaper enn bare pris, vil komme både oppdragsgiver og fellesskapet til gode. For det er vel det som er hele poenget med offentlige innkjøp?

Så hva er det Tromsø parkering har som ingen andre kan tilby?
1. Vi er i utgangspunktet stiftet med formål om å jobbe for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø for alle som bor og ferdes i Tromsø. Dette er vi alene om blant konkurrentene våre.

2. Som lokal bedrift med hovedkontor i Tromsø, har vi også de beste forutsetninger for å etablere og opprettholde direkte, god og tilgjengelig kommunikasjon med både oppdragsgiver og sluttkundene. Vi bor og lever i det samme geografiske område som vi jobber, og har dermed også et naturlig fortrinn med tanke på forståelse av lokale forhold, kultur og praksis. Alt i alt bidrar dette til rask og effektiv informasjonsutveksling, avklaring av spørsmål og problemløsning underveis i leveransen, noe som sparer alle parter for tid. Og uansett ris eller ros – vi behandler alle henvendelser like seriøst og gjør vårt beste for å være tilgjengelig for alle som kontakter oss per telefon og e-post.

3. Vår oppdragsgiver sine kunder er samtidig våre medborgere. Så når vi påtar oss regulere og forvalte et område for parkering, handler det om å møte beboere, besøkende, handlende, studenter eller ansatte med etterrettelighet, rettferdighet og vanlig folkeskikk.

4. Vi tillater oss også å mene at vi har et brukbart omdømme. Intet parkeringsselskap vil vel noensinne bli allment beundret og elsket, men Tromsø parkering er en velkjent merkevare som representerer en langsiktig tilstedeværelse, kontinuitet og forpliktelse i lokalsamfunnet. Vi representerer derfor også en trygghet for oppdragsgiver siden en leverandør med et lokalt hovedkontor er mer sannsynlig å være stabil og pålitelig på lang sikt.

5. I tillegg kommer, som tidligere nevnt, hver eneste krone fra vår virksomhet byens befolkning til gode i form av stabile arbeidsplasser, lokale innkjøp, skatteinntekter, støtte til frivillighet og tilbakeføring av et eventuelt årlig overskudd til fellesskapet.

Vi går derfor til jobben med glede hver eneste dag, vel vitende om at det vi gjør er bra for fellesskapet og best for byen. Og alle parkeringskunder, samt lokale gårdeiere, bedrifter, offentlige institusjoner og andre som velger Tromsø parkering som leverandør av parkeringsforvaltning, bidrar direkte til dette.

Publisert: 25. september 2023