Trafikkbetjentene fortjener en tommel opp

Trafikkbetjentene fortjener en tommel opp

Det er ikke slik at Linn-Maria og de andre trafikkbetjentene i Tromsø parkering absolutt må ha ros for å gjøre jobben sin. Men de ville satt pris på litt mer forståelse for det samfunnsoppdraget de utfører for alle som bor og ferdes i Tromsø. En jobb som virkelig fortjener en tommel opp.

 

Forhindrer farlige situasjoner

Selve samfunnsoppdraget går ut på å sørge for at alle skal kunne ferdes trygt og uhindret langs gater og veier i Tromsø. Utrykningskjøretøy, busser, varetransport, renovasjon, brøytebiler og andre som trenger det skal komme uhindret frem. Trafikkbetjentene passer også på at det er «god flyt» på parkeringsplassene, og at flest mulig kan få benytte seg av disse når de skal jobbe, handle, hente, bringe, trene, besøke og bo. I sentrum og rundt omkring i bydelene.

Busssjåfør og trafikkbetjent fra Tromsø Parkering
Gjert kjører flybuss i trange og kronglete gater, og er helt enig i at Dan og de andre trafikkbetjentene i Tromsø parkering fortjener en tommel opp for jobben de gjør.

På jobb for byen

I tillegg til å kontrollere parkering, utfører trafikkbetjentene også Bypatruljen. Dette er en tjeneste på oppdrag fra kommunen, og skal hjelpe gårdeiere i sentrum med å ivareta sikkerheten for fotgjengerne. Betjentene skal blant annet påse at det ikke er fare for at is fra takene skal kunne falle ned og skade noen, og at fortauene er strødd og ryddige. Siden trafikkbetjentene er synlige i bybildet, henvender gjerne folk seg med spørsmål om alt fra skadde fugler til veibeskrivelser. Det hender også at vi må bidra med både trafikkdirigering i forbindelse med ulykker og førstehjelp – noe alle i Tromsø parkering får jevnlig opplæring i.

 

Trafikkbetjent i Tromsø parkering og farlige situasjoner
Det er ikke alltid folk tenker på at de faktisk skaper en trafikkfarlig situasjon for både seg selv og andre. Da er det greit at trafikkbetjentene er på plass og gjør jobben sin.

 

Lønnsomme ansatte

Trafikkbetjentene er direkte lønnsomme for byen og alle som bor her. Så godt som hver eneste krone fra Tromsø parkering sin virksomhet går tilbake til fellesskapet i form av skatter og avgifter, investeringer i lokale prosjekter og tjenester, lokale innkjøp, lokale arbeidsplasser, støtte til frivillighet og utbytte av et eventuelt overskudd. Og alle parkeringskundene, lokale gårdeiere, bedrifter og offentlige institusjoner som velger Tromsø parkering til jobben med parkeringsregulering, er med på dette. Tommel opp til dere også.

 

Tommelen opp for trafikkbetjenteneRemiks er avhengig av å komme uhindret til langs gater og veier for å hente avfall, og setter stor pris på den jobben som Marie og de andre trafikkbetjentene gjør.

Ønsker at folk tenker seg litt om

Det er Tromsø kommune og andre grunneiere som bestemmer hvor og hvor lenge folk kan parkere. Og trafikkskiltene er det vegmyndighetene som setter opp. Likevel hender det litt for ofte at betjentene får både kjeft og trusler, og det er dessverre mer vanlig med en langfinger enn en tommel opp.  Men vi tror likevel at de aller fleste skjønner at byen er tjent med at noen passer på hvor folk setter fra seg bilene sine.  Den jobben som trafikkbetjentene gjør, er dermed på vegne av alle som bor og ferdes i byen, og det kan jo være fint å huske på neste gang du ser oss på gata?

 

Brann og redning gir tommel opp for trafikkbetjentene

Kan du forestille deg en situasjon der brannbilen ikke kommer seg frem på grunn av feilparkerte biler? Det kan i alle fall Tromsø brann og redning, som også gir trafikkbetjentene en tommel opp for den jobben de gjør for alle som bor og ferdes i byen.

Publisert: 31. oktober 2023