Lokalt næringsliv er på valg hele året

I likhet med andre bedrifter som jobber konkurranseutsatt, må også Tromsø parkering konkurrere om oppdragene med å forvalte parkering for gårdeiere, offentlige institusjoner, næringsbygg og borettslag lokalt i Tromsø.

Konkurransen er tøff, og det er en flere store, nasjonale og internasjonale selskap som ønsker seg en bit av parkeringsmarkedet i Tromsø. Men som eneste lokale aktør, kan vi gi våre «velgere» 3 svært gode grunner til hvorfor vi utgjør et godt parti for både folk og næringsliv i Tromsø:

1.     Vi er stiftet med formål om å jobbe for bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø for alle som bor og ferdes i Tromsø.

2.     Hver eneste krone fra vår virksomhet kommer byens befolkning til gode i form av stabile arbeidsplasser, lokale innkjøp, skatteinntekter og årlig overskudd. Og alle parkeringskunder, samt lokale gårdeiere, bedrifter, offentlige institusjoner og andre som velger Tromsø parkering som leverandør av parkeringsforvaltning, bidrar direkte til dette.

3.     Vi er lokalt forankret med en liten og effektiv administrasjon i Tromsø sentrum, og kjenner byen like godt som vår egen bukselomme. Vi vet hvor skoen trykker dersom det oppstår klager, problemer eller andre utfordringer i jobben med parkeringsregulering.

Godt valg – hele året.

Publisert: 11. september 2023