Bra for miljøet, best for byen

Bra for miljøet

Parkeringsregulering handler om bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for bilister, varetransport, utrykningskjøretøy og offentlig transport. I tillegg blir byen bedre og mer tilgjengelig for syklister, fotgjengere og andre myke trafikkanter. Dette påvirker også miljøet i positiv retning. Derfor går vi til jobben med glede hver eneste dag, vel vitende om at jobben vår er bra for miljøet – og best for byen.

Publisert: 20. juni 2023