FAQ

Må jeg betale for parkering av elbil?

Ja, på plasser som ikke er skiltet med særskilt unntak for betaling, så skal elbiler betale på lik linje med andre kjøretøy. Avgiftsfritak skal være opplyst på eget underskilt. Men på disse plassene må elbiler fortsatt overholde makstiden ved tidsbegrenset parkering. For å vise hvor lenge du har stått parkert benytter du urskive.

Jeg har spørsmål om bruk av mobilappen

For spørsmål om Easypark se deres nettside. For Tromsø parkerings app har vi samlet de mest aktuelle problemstillingene og ofte stilte spørsmål her. Her finnes også brukerveiledning

Må jeg betale for parkering av MC?

Ja, hvis du står parkert på en vanlig avgiftsplass må du betale for parkering av MC. Og MC må for øvrig følge samme regler som andre kjøretøy. MC står gratis på våre MC-parkeringsplasser.

Jeg har fått innvilget p-kort for forflytningshemmede/HC-kort, hva gjør jeg nå?

Da tar du med deg brevet du har mottatt og et passfoto, og kommer innom vårt kontor i åpningstiden, så ordner vi kortet med det samme.

Hva er kravene for å få p-kort for forflytningshemmede/HC-kort?

Se egen side om parkeringskort for forflytningshemmede.

Hvor kan jeg parkere med p-kortet for forflytningshemmede/HC-kort?

P-kort for forflytningshemmede, såkalt HC-kort, kan brukes på alle tilrettelagte p-plasser for forflytningshemmede og offentlige avgiftsplasser. Vær obs på at det kan være betalingsplikt på plasser utenfor ferdselårer, se infoskilt på plassen. Les mer på siden for forflytningshemmede.

Hvordan skaffer jeg meg parkeringskort?

Du kan bruke «min side» for å søke om kort, eller komme til kontoret i Vestregate 23 i vår åpningstid.

Hva er forskjellen på beboer-, næringsdrivende- og avtaleparkering?

Beboerparkering på områdeplass er kun for de som har bostedsadresse i sentrum. Se beboerparkering. Næringsdrivendeparkering er for næringsdrivende i sentrum som trenger å bruke kjøretøyet i forbindelse med daglig drift. Se næringsdrivende. Avtaleparkering er for de som faller utenom beboer eller næringsdrivende, de som rett og slett bare jobber eller av andre grunner ønsker parkering i sentrum. Se avtaleparkering.

Hva gjør jeg dersom bilen min er tauet bort?

Ta kontakt med Tromsø parkering på telefon, så får du oppgitt hvilket tauefirma som har bilen din.

Hva gjør jeg for å få tauet bort en bil?

Hvis bilen står på privat eiendom, ta kontakt med Tromsø parkering skriftlig, enten pr. e-post eller fax. Kun eier eller lovlig representant for eier av eiendommen kan begjære borttauing.

Hva skjer om jeg ikke betaler ileggelsen (parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner) innen fristen på 3 uker?

Hvis et gebyr ikke betales ved forfall, sendes det et betalingsvarsel etter 3 uker og ileggelsen økes med 50 prosent (i henhold til forskrift om offentlig parkeringsgebyr). Dersom den fremdeles ikke er betalt, sendes det ut varsel om tvangsinndrivelse. Saken sendes deretter til Kemneren for påleggstrekk, eller til Namsmannen for tvangssalg av kjøretøyet. Ved kontrollsankjsoner gjelder vanlig inkassolovgivning.

Hvordan betale en ileggelse?

All info om hvordan en ileggelse kan betales står på ileggelsen, på den gule slippen. Hvis du har mistet denne så ta kontakt med oss, husk å ha reg.nr. til kjøretøyet som har fått ileggelsen klart.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

Ved klage på ileggelse opprettholdes betalingsfristen på tre uker selv om du leverer klage. Dersom klagen får medhold, vil innbetalt beløp tilbakeføres.

Hvordan kan jeg klage på en bot?

Klage på ileggelse må leveres skriftlig, og du kan klage ved å fylle ut vårt klageskjema.

Jeg er uenig i en ileggelse, hva gjør jeg nå?

Da må du levere en skriftlig klage/søknad om opphevelse/frafall av ileggelsen. Det kan du gjøre via vårt klageskjema eller pr. e-post.

Hva er et gebyr?

Et gebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende. Gebyret er på kr. 900,-

Hva er en kontrollsanksjon?

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriftenKontrollsanksjonen er på kr. 330,-, kr. 660,-, eller kr. 990,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort.

Hva er en ileggelse?

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Men de ileggelsene vi gir er kalt kontrollsanksjon og gebyrog for å gjøre ting enklere bruker vi derfor samlebetegnelsen «ileggelse».