Viktig info om bruk av app

Det er brukers ansvar å påse at:

  • Bankkortet som er registrert i appen er gyldig og har dekning
  • At riktig bilnummer blir tastet inn ved parkering
  • Riktig sone anvendes på stedet hvor du parkerer
  • Parkeringen startes og stoppes når den skal
  • Det til enhver tid er riktig adresse registrert på kunden i appen (dette gjørers på “min side” via hjemmesiden vår)

Trekk fra konto, gebyr eller ileggelser som følge av at disse kravene ikke er oppfylt, er det ingen hensikt å klage på.

Mer info om appen finner du her.

Copyright Tromsø parkering AS