Parkeringskort

Tromsø parkering har flere p-plasser rundt om i sentrum reservert for forskjellige behov. Her kreves det forskjellige typer parkeringskort etter hvilken type plass det er.

Husk å velge riktig søknadsskjema når du søker. Velger du feil skjema til å begynne med, vil du ikke finne de områdene du vil søke på.

F.eks: Hvis du ønsker å søke på beboerkort på offentlig skiltet plass, må du bruke beboer off. søknads-skjema. mer info om dette under.

Plassene deles mellom på plasser på offentlig ferdselsåre og plasser utenfor offentlig ferdselsåre.

 • Offentlig ferdselsåre er skiltet med blå skilt med hvit P. Disse er søkbar under offentlig beboer og offentlig næringsdrivende.
 • Utenfor offentlig ferdselsåre skal være skiltet med hvite skilt med sort P. Fram til 1.7.17 vil det være noen grå skilt med sort P også. Disse vil på søknaden merkes som privat næringsdrivende

Se oversiktskart over de forskjellige p-områdene.

Se prisliste »

Beboerparkering

Områdeparkering for de som bor i sentrum.

I Tromsø sentrum er et visst antall parkeringsplasser reservert for beboere og næringsdrivende med kort. Sentrum er delt inn i flere parkeringsområder, og kun de som har kort for den aktuelle sonen kan parkere på de anviste plassene. Noen områder har mange søkere og har kanskje ikke ledige kort.

 

Vilkår

 • Søker må dokumentere fast bopel i sonen.
 • Søker må dokumenter at bilen eies eller leases av vedkommede.
 • Søkeren har ikke parkeringsmuligheter på egen grunn.
 • Pendlere og studenter fra andre kommuner kan søke ved særskilt behov.
 • Det innvilges normalt ikke kort for annet enn person-/varebil.
 • Kortinnehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold.

 

Søke?

Merk deg at det finnes både offentlig og privat regulerte plasser. Søknadsskjemaene er også delt inn i disse to alternativene. Derfor er det viktig å bruke riktig skjema for å finne akkurat det området du ønsker.

For å søke om beboerparkering, bruk «min side»

 

Avtaleparkering

Kort for enkelte plasser som ikke inngår i ordningen med områdeparkering. Dette er også plasser hvor de som ikke er næringsdrivende eller beboere kan søke om p-kort.

Tromsø parkering har rundt om i sentrum flere private parkeringsplasser der vi selger parkeringskort. Vestregate 55 og Sør-jetèen er noen av stedene.

 

Vilkår

 • Kortinnehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold

I motsetning til beboerparkering og næringsdrivendeparkering så har ikke avtaleparkering så strenge krav til å få p-kort, så på disse plassene kan de som faller utenfor de andre ordningene få p-plass.

Søke?

Når du søker om kort på disse plassene velger du næringsdrivende privat-skjema.

Dette gjør du på «min side»

Næringsdrivende

Områdeparkering for næringsdrivende med særskilt behov for parkering.

I Tromsø sentrum er et visst antall parkeringsplasser reservert for beboere og næringsdrivende med kort. Sentrum er delt inn i flere parkeringsområder, og kun de som har kort for den aktuelle sonen kan parkere på de anviste plassene. Noen områder har mange søkere og har kanskje ikke ledige kort.

 • Det er også mulig å søke om midlertidig parkeringstillatelser i noen områder for et begrenset tidsrom.
 • For varelevering gjelder samme regler som for alle kjøretøy. Områder skiltet med parkering forbudt er kortest mulig stans for av-/ på lasting tillatt.
 • Det er ikke under noen omstendigheter lov til å drive av-/på lasting i områder med stanseforbud eller på fortau/gangvei.
 • Kortinnehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold

 

Søke?

Merk deg at det finnes både offentlig og privat regulerte plasser. Søknadsskjemaene er også delt inn i disse to alternativene. Derfor er det viktig å bruke riktig skjema for å finne akkurat det området du ønsker.

For å søke om parkering for næringsdrivende bruk «min side»

Forflytningshemmede

Mer utfyllende informasjon om parkeringsordning for forflytningshemmede »

Tromsø parkering administrerer ordningen for Tromsø kommune. På over 40 steder i Tromsø er det reservert offentlige p-plasser for forflytningshemmede.

 • Kontroll på disse plassene har høy prioritet, også om kvelden.

Plassene kan bare benyttes av de som etter søknad er tildelt p-kort for forflytningshemmede, såkalt HC-kort, i henhold til forskriftene.

 • Kortet kan også brukes på kommunale avgiftsplasser (skiltet med hvit “P” på blå bunn).

 

Søke?

For å søke om parkering, bruk «min side» og send inn skjema for legeerklæring til Tromsø parkering.

Alternativene for de som jobber i sentrum

Her er en oversikt over områdene som er mulig å søke på for de som bare jobber i sentrum.

 

Søknadsskjema: Næringsdrivende privat

– Vestregata 55

– Sørjeteen

– Stakkevollveien 23

– Tinghusplassen

– Strandvegen 18

 

Søknadsskjema: P-hus

– Fjellet

– Seminaret

Copyright Tromsø parkering AS