Seminaret parkeringshus

Parkeringshuset ble åpnet i mars 2000, og er enkel å finne frem til. Når man kommer over Tromsøbrua tar man første veg ned til høyre og følger skiltene.

Øvre plan har 90 avgiftsbelastede p-plasser, betaling skjer på automat. Nedre plan er reservert for utleie, kun de med gyldig parkeringskort kan stå parkert der.

For å søke om p-kort i Seminaret, bruk «min side»

Adkomst og betaling

Anlegget har ikke bom ved inn-/utkjørsel slik som Fjellet p-hus, og betaling på øvre plan skjer på betalingsautomaten, enten forskuddsvis med mynt eller etterskuddsvis med kredittkort.

  • Betal med mynt for antatt p-tid ved ankomst
  • eller trekk kredittkortet i automaten når du ankommer og legg billetten synlig i bilen. Trekk det samme kortet i automaten for å avslutte betalingen, og det belastes for brukt p-tid.

Hvis vilkårene for parkering blir brutt kan kjøretøyet bli ilagt kontrollsanksjon eller bli tauet bort. Dette gjelder blant annet parkering uten gyldig billett eller uten gyldig p-tillatelse, parkering utenfor oppmerkede plasser eller parkering på særskilt reserverte plasser

Parkeringen er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset, men parkering over 14 dager på avtales med Tromsø parkering.

Hele anlegget er videoovervåket.

Copyright Tromsø parkering AS