Fjellet parkeringshus

På folkemunne ”parkeringstunnelen”, er et parkeringshus som er sprengt inn i fjellet under sentrum og har plass til ca. 900 biler.

Adkomst

Det er to innkjøringer fra sentrumsgater og to fra sentrumstangenten (tunnel under sentrum). Denne har forbindelse til Langnestunnelen og Breivikatunnelen. Fra anlegget er det 3 utganger til sentrum.

Betaling

Betaling skjer etterskuddsvis. Ved innkjøring trykker man for billett som betales før man kjører ut. Betaling skal fortrinnsvis skje på automatene ved inngangene. Man kan også betale med kort direkte i utkjøring, men vær obs på at dette kan føre til kø. Automater for betaling med kontanter og kort er plassert ved inngang fra Vestregate (nært gangvei fra Veita), midt i anlegget (ved inngang fra Fokus), og ved inngang fra Grønnegata.

De som har avtale om årskort får et key-card med RFID, som holdes opp foran billettleser i inn -og utkjøringene.

Årskort

For å sikre nok plass for ordinær avgiftsparkering kan det ikke selges flere årskort. Det hender at noen sier opp avtalen slik at plassen frigis, du kan søke om kort, men må forvente å havne på venteliste.

Ta kontakt med kontoret for mer informasjon. Det vurderes å utvide anlegget for å forbedre kapasiteten.

For å søke om årskort, bruk «min side»

Oppmerking

Av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet er det forbudt å parkere på visse steder i anlegget. Dette er vist med oppmerking eller skilt. Parkering i strid med dette kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon og kjøretøyet kan bli tauet bort.

Øvrig informasjon

  • Det er ikke tillatt å ha tilhengere eller uregistrerte biler parkert i anlegget uten særskilt avtale.
  • Det er ikke mulighet for å parkere MC i anlegget.
  • Parkeringen er ikke tidsbegrenset, men parkering over 14 dager må avtales med Tromsø parkering
  • Hele anlegget er videoovervåket
  • Høydebegrensning 2,20

Ved strømbrudd eller andre alarmer

Hvis innkjøringsbommen i Fjellet p-hus er stengt for innkjøring så er anlegget stengt.

Det er ingen situasjoner der det er greit at uvedkommede kjører inn på stengt anlegg. Utkjøringsbom vil sannsynligvis stå åpen i en nødsituasjon slik at folk kan forlate anlegget. Det er ikke anledning til å kjøre inn gjennom utkjøringsbom. Å kjøre inn i anlegget når det er stengt kan utgjøre en fare for deg selv og andre.

Ved brannalarm skal du forlate anlegget så fort som mulig til fots, ikke prøv å ta med bilen, dette kan skape farlige situasjoner.

Utvidelse av Fjellet p-hus

Under arbeidet med parkeringsplanen for sentrum fra 2006 påpekte Transportøkonomisk institutt at Tromsø er i en unik situasjon som har et underjordisk p-hus med 900 plasser langs sentrum der mye av inn-/utkjøringen skjer fra tunneler utenom gatenettet.

Parkeringsplanen gir Fjellet p-hus en viktig rolle i den videre utviklingen av sentrum, men anlegget er allerede for lite. Det planlegges derfor utvidelser som kan overta mye av nåværende overflateparkering. Samtidig kan det komme personheis til øvre del av sentrum, omtrent ved Gyllenborg.

Copyright Tromsø parkering AS