Parkering utenfor offentlig ferdeslsåre

For å opprettholde et godt parkeringstilbud i Tromsø, har Tromsø parkering inngått avtaler om drift og håndheving ved flere plasser utenfor ferdselsårer.

Slike plasser kan ligge på både offentlig og privat grunn utenfor ferdselsåre. I mange tilfeller er det inngått særskilte avtaler med grunneiere om å ha parkering. Derfor vil de aller fleste av disse ha betalingsplikt for forflytningshemmede og det vil ikke være skiltet betalingsfritak for el-bil.

Fra 1.7.17 vil alle slike plasser være skiltet med det hvite skiltet med sort P. Men fram til da vil mange plasser en periode ha våre gamle skilt, med grå bakgrunn og annen type P, jf. parkeringsforskriftens overgangsbestemmelser

Hvis dere vil leie inn Tromsø parkering for kontroll på private områder, se private områder.

Eksempler på brudd på parkeringsvilkårene er:

  • parkering uten gyldig billett eller uten gyldig p-tillatelse
  • parkering utenfor skiltet/oppmerket område
  • utgått billett
  • parkering ut over maksimal parkeringstid.

Kontrollsanksjonens størrelse er kr. 300,-, kr. 600,- eller kr. 900,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort.

Copyright Tromsø parkering AS