Private omåder

Kontroll på private områder, borettslag eller lignende

Et parkeringsområde som på privat grunn utenfor veg og som er reservert for særskilte grupper, altså der parkering ikke tilbys allmenheten, faller utenfor det som direkte er regulert i parkeringsforskriften. Tromsø parkering kan leies inn til kontroll også på disse områdene

Hvis det skal ilegges sanksjoner så gjelder en del krav i parkeringsforskriften, det gjelder kapittel 3, om personell , kapittel 8, om sanksjoner og kapittel 9, om klagerett. Dette betyr i all hovedsak at kun godkjente virksomheter kan drive slik kontroll.

Mange områder har problemer med uvedkommende biler, og i utgangspunktet er eneste valg å begjære bilene tauet. I de tilfellene der Tromsø parkering blir forespurt om å medvirke må vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen. Deretter må det fylles ut et skjema som viser bilens tilstand i tilfelle påstand om at bilen ble skadet eller noe er fjernet under tauingen.

Dette er tidkrevende, og slike henvendelser må ofte prioriteres lavt. Bilen kan også være kjørt før tauebilen ankommer, og da må oppdragsgiveren (grunneier el.l.) betale for fremmøte av tauebilen. Problemet kan i stedet løses med en privatrettslig regulering der uvedkommende straks blir ilagt en kontrollsanksjon. Tromsø parkering foretar klagebehandling, innfordring og andre administrative oppgaver.

Ta kontakt med oss, så kan vi vurdere området, og gi pristilbud på kontroll. Vi må også vurdere om plassen burde være regulert etter forskriften, og dermed får en del ekstra plikter i forhold til forskriften.

Copyright Tromsø parkering AS