Parkering på Alfheim

Området rundt Alfheim stadion har begrensede parkeringsmuligheter. Og veinettet er ikke dimensjonert for den typen trafikk som genereres ved TIL’s hjemmekamper.

  • Pass på hvor du parkerer når du drar på kamp, det er ikke lov å parkere langs veiene i området.
  • Bruk buss eller gå til stadion om mulig.
  • Benytt parkering i sentrum, enten på utendørs parkeringsplasser eller i fjellet p-hus.

Patruljering i området, og parkering forbudt-sone

Det er i området rundt Alfheim parkering forbudt-sone. Det vil si at det ikke er lov å parkere langs noen av veiene i et område rundt stadion. Se kart, velg “parkering forbudt-sone” i kartmenyen.

Tromsø parkering patruljerer området i tiden før, under og etter kampen. Kjøretøy som parkeres i strid med forbudet eller andre bestemmelser i vegtrafikkloven vil bli ilagt gebyr og i verste fall taues bort.

Hvis det oppstår en brann eller andre ulykker i dette området ville parkeringen skape store konsekvenser for utrykningskjøretøyenes fremkommelighet. Selv om du står utenfor parkering forbudt-sonen, og gaten du parkerer i ikke er regulert, så kan bilen stå i veien for slike kjøretøy og vil da bli tauet bort.

Copyright Tromsø parkering AS