Parkere med mobilappen

Slik fungerer appen

Ved første gangs bruk vil du måtte lage en brukerkonto hos Tromsø parkering, samt legge inn et gyldig betalingskort. Du vil få opp at du må betale kr. 1,-. for å få godkjent avtalen, dette vil bli kreditert ved første gangs bruk. Tromsø parkering har ingen tilgang til kortinformasjon, dette går gjennom betalingsløsningen til Payex, All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regleverk. Avtalen vil bli knyttet opp mot telefonnummer, og kan bare brukes på den registrerte telefonen (telefoner med tvilling-SIM-kort vil ikke kunne brukes).

Starte parkering

Startskjermbildet vise en “Start ny parkering”-knapp. Fra menyen øverst til høyre finner man funksjonalitet som historikk, betaling, skilt og regler samt vilkår. Menyen er litt forskjellig i appleversjonen og androidversjonen

Aktiv parkering

Ved aktiv parkering vil billetten være synlig fra hovedsiden med tydelig nedtellingstidtaker og informasjon om gyldighetstidspunkt. Det er mulig å stoppe eller utvide p-tiden ved å trykke på billetten.

Parkering avsluttet og Parkering utgått

Når parkeringen utgår vil dette varsles med en melding (notification). Som standard vil denne varslingen komme både 10 minutter før tiden utgår og i det den utgår. Det er mulig å stille varslingen via innstillingene.

Varsling fungerer kun når du har forhåndsbestemt utløpstidspunkt, ikke med løpende parkering. Når parkeringen er avsluttet endres statusen fra “Aktiv parkering” til “Parkering avsluttet”. Brukeren vil fortsatt kunne utvide p-tiden dersom dette gjøres innen 2 minutter. Etter 2 minutter endres statusen til “Parkering utgått”. Da vil det ikke lenger være mulig å forlenge p-tiden.

Registreringsnummer og sonenummer

Sist brukte registreringsnummer vil være standard. Ved første gangs bruk vil registreringsnummeret benyttet ved app-registreringen være standard.

Sist brukte sonenummer vil være standard. Ved første gangs bruk må brukeren taste inn et sonenummer.

Sett stopptid (Valgfritt)

Hvis du ønsker å sette ønsket stopptid. Velger du «sett parkeringstid». Da kommer du til en ny skjerm hvor du velger p-tid. Når du har satt inn ønsket p-tid trykker du grønn knapp. Dersom man ikke setter stopptid vil den maksimale tillatte stopptiden være standard. Vær obs på at hvis du ikke bruker «stopptid», men har løpende parkering, så vil du ikke få beskjed når du går over makstiden på plassen, og vil bli belastet etter takst. Det er brukers ansvar å huske å avslutte parkeringstiden.

 

Sett p-tid og utvid p-tid

For å sette p-tid eller utvide vil man kunne trykke seg opp og ned 5 minutter eller 1 time. På displayet over vil man kunne se dato og klokkeslett for gyldighetstiden.

Trykk på den store grønne knappen for å gå videre.

 

 

 

 

Stopp p-tid og utvid p-tid

Ved å trykke på den aktive billetten fra hovedmenyen vil man kunne stoppe parkering eller utvide gyldighetstiden. Dersom parkeringen stoppes vil man komme tilbake til hovedmenyen.

 

 

 

 

 

Oppsummering / kvittering

Ved utgått parkering kan man trykke på billetten fra hovedmenyen for å komme til oppsummeringsskjermbildet som gir info om tider, registreringsnummer, sone og pris. Dette skjermbildet vil man også kunne nå fra “Historikk”.App_6

Historikk

Fra menyen på hovedmenyen kan man gå inn på historikk. Herfra vil man komme til oppsummeringsskjermbildet ved å trykke på et listeelement. Når du går inn på en parkering vil du få opp alternativet «Send kvittering på e-post», da får du opp et vindu der du kan taste inn den e-postadressen du ønsker kvitteringen sendt til, og evt. sette den som standard.

 

 

Administrer kjøretøyApp_8

I menyen «Administrer kjøretøy» kan du legge til registreringsnummer på biler du bruker, og merke av hvilken som skal stå som standard. Når du starter en parkering kan du enten la det registreringsnummeret stå, eller få opp listen med andre kjøretøy. Vær obs på at det er brukers ansvar at rett kjøretøy blir valgt hver gang en parkering startes.

 

 

 

 

Finn min bilApp_7

«Finn min bil» er et hendig lite hjelpemiddel når du parkerer rundt omkring. Når du parkerer bilen, så går du bare inn på denne og trykker på «posisjoner bil» før du forlater. Når du skal finne bilen igjen, går du bare inn og trykker «naviger til bil», og du vil få opp kart med veiangivelse til bilen din.

Vær obs på at denne funksjonen krever at mobilen tillater at appen bruker navigasjon. Funksjonen er også uavhengig av om du bruker appen for å betale, så du må selv aktivere posisjoneringen før du forlater bilen.

 

 

 

 

Endre betalingskort

For å endre betalingskort, velger du «betaling» i menyen. Da får du valget mellom å endre eller slette kort. Velg «endre kort». Så legger du bare inn den nye kort-infoen. For å registrere dette, må du trykke på den grønne knappen «betal 1,00 kr». Hvis du da har lagt inn korrekt info, blir det nye kortet registrert.

Copyright Tromsø parkering AS