Andre kjøretøy

Elbil

Etter parkeringsforskriften skal elbiler betale for parkering på lik linje med andre kjøretøy. Eventuelle unntak skal være skiltet spesielt.

Det vil si at så lenge det ikke står på skiltene at elbiler er fritatt, så skal det betales avgift.

  • El-biler kan ikke parkere på plasser reservert for motorsykler.

El-motorsykkel

El-motorsykkel kan stort sett parkeres på samme måte som el-biler. Noen av disse er så små at de kan settes på tvers, men bare hvis det ikke skjer i strid med oppmerking eller andre reguleringer.

  • El-motorsykler med 4 hjul kan ikke benytte p-plasser som er reservert for motorsykler.

Motorsykler og mopeder

Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser som gjelder for biler.

Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan den stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr.

Avgiftsbelagte p-plasser

MC skal følge samme regler som andre kjøretøy på avgiftsbelagte p-plasser. Det må bl.a. betales avgift hvis slike plasser benyttes. Det er førerens ansvar å finne en plassering av billetten som gjør den kontrollerbar (plastlomme, festes med gummistrikk o.l.). På avgiftsplasser som drives av Tromsø parkering sine kan også vår parkeringsapp benyttes, da slipper man å bekymre seg for at billetten skal forsvinne, parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

  • Det er i Tromsø i sommerperioden flere p-plasser reservert for motorsykler, som kun motorsykler kan parkere på.
  • Vær oppmerksom på at firehjuls motorsykler ikke har anledning til å parkere på disse plassene.
  • Det er ikke mulighet å parkere MC i Fjellet p-hus.

Bobiler

Det er ikke særskilt tilrettelagt parkering for bobiler i sentrum, men de kan benytte ordinære avgiftsbelagte p-plasser hvis dette ikke skjer i strid med eventuell oppmerking.

Turistbusser

Tilbud for nattparkering av turistbusser er på avgiftsplass ved Nansenplass og på avgiftsplass sør for Polaria (HT-plassen). Vær obs på at busser betaler ordinær parkeringsavgift for ett kjøretøy på p-plasser.

Copyright Tromsø parkering AS