Deres kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon i forbindelse med håndheving av politivedtektene i Tromsø kommune

Vi trenger kontaktinformasjon for eiendommene i Tromsø sentrum, blant annet e-post og telefonnummer til gårdeier, bruker og/eller annen kontaktperson, og adressen til eiendommen. Informasjonen skal benyttes for å sende ut påminnelser og for å lettere komme i kontakt med dere dersom vi oppdager forhold som strider mot politivedtektene. Så lenge denne informasjonen er oppdatert hos oss kan vi, og dere, få en sjanse til å ordne opp i forholdene før det blir nødvendig med gebyrer.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor. Evt. kan skjemaet med kontaktinformasjon lastes ned, fylles ut og sendes til Bypatruljen.

Fyll inn kontaktinformasjon

Hvis bygget har en vaktmester eller andre med ansvar for tak og uteområder, så bruk gjerne dette som kontaktperson.

Navn/firma:

Adresse:

Postnr. og sted:

Kontaktperson/vaktmester:

Telefon, kontaktperson:

E-post, kontaktperson:

Evt. kommentarer:

Hvis kontaktperson er samme som gårdeier trenger ikke det under å fylles ut.

Gårdeier:

Telefon, gårdeier:

E-post, gårdeier:

Copyright Tromsø parkering AS