Selvbetjening på nett

Det aller meste kan du gjøre selv på nett, køfritt. Du kan finne kart over parkeringsområder, se prislister, klage på ileggelser, søke på kort og finne svar på mye av det du ellers lurer på. Se mer her.

Ny parkeringsforskrift

Ny parkeringsforskrift trådte i kraft 1.1.17. Denne er ment for å rydde opp litt i bransjen, tilrettelegge for forflytningshemmede og elbiler, samt standardisere skiltingen også blant private parkeringsselskaper. Det er også innført nye takster for ileggelser. Trykk her for å lese mer

Appen sperret?

En del brukere opplever nå å ikke ha tilgang til parkeringsappen. Dette kommer av at systemet har blokkert brukere som ikke har dekning på kortet, fått sperret kortet eller at kortet er utløpt. De det gjelder skal ha fått en SMS om dette, med informasjon om grunnlaget for sperringen. For å få benytte appen igjen så må du først rette opp i dette, ved enten å sørge for å ha dekning på kortet eller bytte kortet på “min side”, når alt er godkjent skal appen åpnes automatisk. Hvis du har utestående fakturaer så må disse betales separat. Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på e-post eller på telefon 77 79 06 50

Problemer med mottak av e-post fra Tromsø parkering

Enkelte e-poster fra Tromsø parkering kan havne i søppelpost eller som uønsket e-post. Trykk her for å se hvordan det kan rettes på.

Copyright Tromsø parkering AS